Charakteristika spoločnosti

Moderná lekáreň - predaj a výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok.