Manažér bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: Mesačná mzda je stanovená na čiastku 3000 Eur a je predmetom ďalších diskusií vrámci výberového procesu pri zohľadnení odborných znalostí problematiky BOZP uchádzača.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pre svoj závod vo Voderadoch pri Trnave, v dosledku svojej expanzie výroby pre prémiové produkty významných zákazníkov, otvaráme novú pracovnú poziciu, na ktorej budete navrhovať, riadiť a kontrolovať procesy spojené s budovaním a rozvojom systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zodpovedať za vytváranie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za riadenie činností v oblasti životného prostredia.
Po stránke metodickej sa stanete tvárou spoločnosti, ktorá bude imlementovať vysoké štandardy ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia na základe slovenskej legislatívy a globálnych požiadaviek Learu.

Pracovná pozicia je určená pre skúseného experta z výrobného prostredia, ktorý danú problematiku pozná nielen z perspektívy dennej exekutívy ale zároveň má i dobrý základ znalostí právnych predpísov a usmernení, ktoré priamo vplývajú na dosahovanie merateľných výsledkov v segmente bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).
Pozicia v hierarchickej štruktúre priamo zodpovedá riaditeľovi závodu vo Voderadoch a metodicky centrálnej štruktúre spoločnosti Lear Corporation.
Priame vedenie lokálneho tímu (2 ľudia) si vyžaduje silné komunikačne, organizačné a predovšetkým menežerské schopnosti motivovať, rozvíjať a usmerňovať.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Zisťovať úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia zamestnancov ako i zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí a meraní škodlivých činiteľov pracovného prostredia
• Zabezpečovanie s príslušnými útvarmi zamestnávateľa systému a programov výchovy a vzdelávania zamestnancov i ostatných osôb
• Dohľadanie na dodržiavanie vnútropodnikového kontrolného systému BOZP a skúšok technických zariadení vrátanie systému vedenia dokumentácie BOZP
• Vedenie záznamov z vyšetrovania pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení a rozborov výskytu nežiaducich udalostí a chorôb z povolania
• Vypracovanie a realizácia koncepcie politiky BOZP pre závod
• Spolupráca s komisiou BOZP, so zástupcami zamestnancov pre BOZP pracovnou zdravotnou službou a príslušnými útvarmi zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie
• Prax z výrobnej alebo automotive spoločnosti na totožnej pozícii minimálne 3 roky
• Dobrá znalosť normy ISO 14001
• Odborná znalosť príslušnej legislatívy BOZP a ochrány prostredia
• Pokročilá znalosť anglického jazyka
• Pokročilá znalosť MS Office
• Spoľahlivosť, flexibilita, tímový duch, schopnosť verejného prejavu a prezentácie

Iné výhody

• Zázemie mezinárodnej spoločnosti s možnosťou karierného rastu
• Aktraktívne platové ohodnotenie a menežerský bonus
• Služobné auto i na súkromné účely
• Príspevky pri jubileách, svadbe, narodení dieťaťa
• Firemné akcie
• Vzdelávanie zamestnancov (zvyšovanie kvalifikácie)

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Lear Corporation bola založená v Detroite v roku 1917.
V roku 2017 spoločnosť oslávila svoje 100. výročie. Lear je jedným z popredných svetových dodávateľov automobilových sedadlových systémov a elektrických rozvodov (e-Systems). Lear aktuálne spolupracuje so všetkými hlavnými výrobcami automobilov na svete, a výrobky Lear možno nájsť na viac ako 400 druhoch vozidiel. Spoločnosť Lear zamestnáva okolo 165.000 zamestnancov umiestnených v 39 krajinách a 257 závodoch. Lear sa v súčasnosti radí na 148. miesto na rebríčku Fortune 500. Centrála spoločnosti je v USA v Southfield, Michigan.
ID: 3706813   Dátum zverejnenia: 1.7.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Mesačná mzda je stanovená na čiastku 3000 Eur a je predmetom ďalších diskusií vrámci výberového procesu pri zohľadnení odborných znalostí problematiky BOZP uchádzača.