Na čom záleží

Lear netoleruje žiaden druh obťažovania na pracovisku tj. sexuálne, diskriminačné, fyzické, odvetné, verbálne, psychologické. Nahlasovateľ takéhoto správania má zabezpečenú ochranu a anonymitu. Aj vďaka tejto politike máme ocenenie ,,RomaSpirit 2020“ za komplexný prístup k antidiskriminačnej politike, vzdelávaniu, ktorými podporujeme inklúziu rôznych kultúr.

Lear si veľmi zakladá na princípe rovnosti všetkých zamestnancov v jednotlivých závodoch. Robíme kroky pre zmazanie prípadných rozdielov medzi zamestnancami.

Lear je od roku 2018 aktívne zapojený do systému duálneho vzdelávania, v ktorom úzko spolupracuje so strednou odbornou školou pri praktickej príprave študentov vo viacerých odboroch priamo v závode.

Lear motivuje ženy a vytvára spojenectvá naprieč korporáciou za účelom zviditeľnenia a rastu žien v spoločnosti. Podporuje ženy v pracovnom raste, budovaní kariéry, rozvoji vzťahov, propaguje zdravý životný štýl, motivuje.

Lear je niekoľkokrát ocenená firma titulom ,,Krajské srdce na dlani“ za zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít a pomoci komunitám.

Spolupráca so školami

Kandidáti nájdu u nás uplatnenie v rôznych oblastiach – výroby, kvality, logistiky, procesného inžinierstva, údržby, a tiež v oblasti financií, personalistiky, BOZP a IT.
Pre študentov a čerstvých absolventov ponúkame zaujímavé možnosti získavania prvých pracovných skúseností v medzinárodnej spoločnosti. Prácou popri štúdiu majú študenti príležitosť uplatňovať získané vedomosti priamo v pracovnom procese.
Prioritnou požiadavkou je záujem pracovať vo výrobnej spoločnosti, ochota pracovať na zmeny pri vybraných pozíciách, znalosť anglického jazyka pri vyšších pozíciách. Vítaní sú u nás kandidáti s praxou ako aj absolventi, ktorí majú chuť pracovať, vzdelávať sa a neustále napredovať. Špecifické požiadavky závisia od konkrétnej pracovnej pozície.

Starostlivosť o zamestnancov

Starostlivosť o zamestnancov
nadštandardné lekárske prehliadky, dni zdravia vitamínové balíčky, doplnkové dôchodkové sporenie
Príspevky na
regeneráciu, stravovanie, sobáš, narodenie dieťaťa, pracovné jubileum, životné jubileum
Flexibilný pracovný čas
pre THP zamestnancov
Zaškolovací proces nových zamestnancov
Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov
Motivačný systém odmeňovania
Príspevok na dopravu, Zabezpečenie autobusovej dopravy pre zamestnancov, zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov
Pracovné voľno
na sobáš, pri nástupe prváčika do školy, pre otca pri narodení dieťaťa, pri sťahovaní...

Čo je pre nás dôležité

Poskytovať najvyššiu kvalitu produktov a služieb pre našich zákazníkov
Zabezpečovať bezpečné, príjemné a motivujúce pracovné prostredie pre našich zamestnancov
Plniť si spoločenskú zodpovednosť a podporovať komunity v našom regióne