Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá krátkodobým a dlhodobým prenájmom motorových vozidiel (autopožičovňa).