Charakteristika spoločnosti

Poskytujeme služby v oblasti ochrany a bezpečnosti osôb a majetku.