Charakteristika spoločnosti

výučba angličtiny Callanovou metódou - pre deti, jednotlivcov a firmy