Charakteristika spoločnosti

Villa Sipeky je malé rodinné ubytovacie zariadenie s 9 ubytovancími jednotkami v Senci. Od otvorenia v roku 2013 sa snažíme ponúkať našim hosťom domáce pohodlie, atmosféru a služby na vysokej úrovni. Naši hostia túto snahu každým rokom pozitívne hodnotia a takto Villa Sipeky patrí k najvyššie hodnoteným zariadeniam v Senci.