Charakteristika spoločnosti

Návrh a realizácia sadovníckych a stavebných diel v exteriéri, údržba interiérovej a exteriérovej zelene. Predaj okrasnej zelene, drobného ovocia a ovocných stromov, doplnkový sortiment.