Charakteristika spoločnosti

Sme svetová špička v predaji svetelných zdrojov a stále sa rozrastáme. Ak ste na diskotéke, festivale, divadle, kine, videoštúdiu, pozrite sa na svetelné zdroje. Pravdepodobne sú od nás.