Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa prepravnými a logistickými službami.