Charakteristika spoločnosti

Som samostatne zárobkovo činná osoba. Hlavnou činnosťou je obchod a vedenie účtovníctva.