Charakteristika spoločnosti

Výroba mäsa a mäsových výrobkov - veľkoobchod, maloobchod