Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť podniká v cestovnom ruchu, v stavebníctve, v pohostinstve, v spoločnom stravovaní.