Charakteristika spoločnosti

Sme firma zaoberajúca sa vývojom pokladničných systémov