Charakteristika spoločnosti

Firma prioritne pôsobiaca v lesníctve, s cieľom rozšíriť svoje pôsobenie na agroturistiku