Právny asistent

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o

Miesto práce
Dunajská 32, Bratislava
Druh pracovného pomeru
na dohodu (brigády)
Termín nástupu
Dohodoou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Príprava podkladov pre advokátskych koncipientov a advokátov
Vypracúvanie jednoduchých právnych podaní
Spolupráca v rámci agendy vymáhania pohľadávok
Podľa schopností študenta spolupráca pri riešení právnych problémov
Komunikácia so súdmi a úradmi
Príprava právnych rešerší
Pomocné administratívne práce
Starostlivosť o klientov a o chod kancelárie

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 3,00 EUR/hod. podľa skúseností uchádzača

Zamestnanecké výhody, benefity

Príjemné pracovné prostredie v centre Bratislavy.
Priestor pre sebarealizáciu a odborný rast.
Kreatívna práca v mladom dynamickom kolektíve.
Perspektíva dlhodobej spolupráce (aj po skončení štúdia).
Získanie skúseností a odborných vedomostí využiteľných v praxi, ako aj pri štúdiu.
Zaujímavá tvorivá práca.
Flexibilita pracovného času podľa potrieb študenta.
Možnosť zúčastniť sa súdnych pojednávaní s advokátom, resp. advokátskym koncipientom.

Informácie o výberovom konaní

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ
KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI s.r.o., so sídlom Dunajská 32 811 08 Bratislava, IČO: 51 003 848, E-mail: [email protected], telefónne číslo: + 421 2 444 505 56.

Účel spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom výberového konania na pozíciu uvedenú v inzeráte.
Právny základ spracúvania
Na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého „Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby“.
Kategórie príjemcov
Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám.
Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje budú uchovávané len po dobu trvania výberového konania. Po skončení výberového konania budú vymazané.
Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prenos osobných údajov
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov
Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
• žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
• namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
• na prenosnosť osobných údajov;
• podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR

Poskytnutie Vašich osobných údajov na vyššie uvedený účel je dobrovoľné. Na základe zaslaných osobných údajov Vás zaradíme do výberového konania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

Právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Flexibilita a samostatnosť.
Zodpovedný, trpezlivý, pozitívny prístup k práci a proaktivita.
Schopnosť a záujem ďalej sa vzdelávať.
Príjemné vystupovanie a reprezentatívnosť.
Schopnosť spolupracovať v tíme.
Pozornosť a dôslednosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujúca právne služby predovšetkým na území Slovenskej republiky a Českej republiky, s pobočkami v Bratislave, Košiciach a Prahe. Advokátska kancelária si za roky svojho pôsobenia vybudovala nadštandardné vzťahy s viacerými partnerskými advokátskymi kanceláriami v zahraničí a spolupracuje s advokátskymi kanceláriami siete ARZINGER & PARTNERS, čím je podporená čo najkomplexnejšia právna pomoc pre klientov s medzinárodnou pôsobnosťou.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI kladie vysoké nároky na profesionalitu poskytovaných právnych služieb, ich kvalitu, jazykové znalosti a celkovú osobnostnú vyspelosť a schopnosti jednotlivých členov advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI. Osobný prístup a angažovanosť pre záujem klienta sú základným znakom každého riešenia poskytovaného z našej strany.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI poskytuje svojim klientom plnohodnotne komplexné právne služby a poradenstvo v rôznych oblastiach práva, predovšetkým sa zaoberá právom obchodných spoločností, zmluvnou a sporovou agendou vrátane správneho práva a správneho súdnictva, ochranou vlastníctva a právom nehnuteľností, vždy s dôrazom na riešenie aktuálnych potrieb klientov v danom čase. Jej preferencia je zameraná na oblasť pracovného práva, a to aj s cezhraničnými prvkami a tzv. pracovnou migráciou, vrátane zastupovania zamestnávateľov a agentúr práce pred kontrolnými orgánmi (advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI patrí medzi veľmi odporúčané advokátskej kancelárie v oblasti pracovného práva na základe výsledkov Právnickej firmy roka 2017 a 2018). Významnú časť právnej agendy tvorí oblasť energetiky a s tým spojených administratívnych a súdnych konaní.

Adresa spoločnosti

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
Dunajská 32
811 08 Bratislava
http://www.kvasnovsky-partners.sk/
ID: 3550190   Dátum zverejnenia: 29.11.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 3,00 EUR/hod. podľa skúseností uchádzača