Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária poskytujúca právne služby predovšetkým na území Slovenskej republiky a Českej republiky, s pobočkami v Bratislave, Košiciach a Prahe. Advokátska kancelária si za roky svojho pôsobenia vybudovala nadštandardné vzťahy s viacerými partnerskými advokátskymi kanceláriami v zahraničí a spolupracuje s advokátskymi kanceláriami siete ARZINGER & PARTNERS, čím je podporená čo najkomplexnejšia právna pomoc pre klientov s medzinárodnou pôsobnosťou.

Zobraziť celú charakteristiku
Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI kladie vysoké nároky na profesionalitu poskytovaných právnych služieb, ich kvalitu, jazykové znalosti a celkovú osobnostnú vyspelosť a schopnosti jednotlivých členov advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI. Osobný prístup a angažovanosť pre záujem klienta sú základným znakom každého riešenia poskytovaného z našej strany.

Advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI poskytuje svojim klientom plnohodnotne komplexné právne služby a poradenstvo v rôznych oblastiach práva, predovšetkým sa zaoberá právom obchodných spoločností, zmluvnou a sporovou agendou vrátane správneho práva a správneho súdnictva, ochranou vlastníctva a právom nehnuteľností, vždy s dôrazom na riešenie aktuálnych potrieb klientov v danom čase. Jej preferencia je zameraná na oblasť pracovného práva, a to aj s cezhraničnými prvkami a tzv. pracovnou migráciou, vrátane zastupovania zamestnávateľov a agentúr práce pred kontrolnými orgánmi (advokátska kancelária KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI patrí medzi veľmi odporúčané advokátskej kancelárie v oblasti pracovného práva na základe výsledkov Právnickej firmy roka 2017 a 2018). Významnú časť právnej agendy tvorí oblasť energetiky a s tým spojených administratívnych a súdnych konaní.

Skryť celú charakteristiku