Charakteristika spoločnosti

Lekáreň Kvapka Zdravia je súkromná, nesieťová lekáreň v Kráľovskom Chlmci.