Charakteristika spoločnosti

Zariadenie pre poskytovanie komplexnej liečebno - preventívnej starostlivosti a iných doplnkových služieb