Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá :
realizácia stavieb
správa a údržba nehnuteľností
maloobchodný predaj potravinárskeho tovaru
pekárenská výroba