Spoločnosť sa zaoberá predajom HW a SW riešení a spolupracuje s ďalšími obchodnými partnermi v oblasti predaja SW licencíí pre základné školy, spolupracuje aj pri hromadných školeniach učiteľov a žiakov v základnom školstve.


Ponuky spoločnosti e-mailom