Krajšie bývanie s.r.o. je upratovací servis zameraný na upratovanie spoločných priestorov v bytových domoch (paneláky), upratovanie domácností (byty, rodinné domy), kancelárií , obchodných prevádzok a ich zázemia (šatne, toalety), čistenie exteriérov (letná a zimná údržba, záhradnícke práce) a na špecializované čistenie (zateplené fasády, vozne, autá, stavebné stroje, ...grafitti, žuvačky).
Podrobnejšie informácie na "www.krajsiebyvanie.sk".


Ponuky spoločnosti e-mailom