Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť KOSIT a.s. bola založená v roku 2001 a počas roka v nej pracuje 750 zamestnancov. Svoje služby poskytuje viac ako 190 komunálnym zákazníkom (s celkovým počtom viac ako 545.000 obyvateľov) a 2.000 podnikateľským subjektom. Spoločnosť nakladá s viac ako 223 tis. ton odpadu ročne. Prostredníctvom Zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO) KOSIT dodáva teplo 2.400 a elektrickú energiu 19.000 domácnostiam. Viac o spoločnosti sa môžete dozvedieť na stránke www.kosit.sk.

Ponuky práce: KOSIT a.s.

1 - 1 z 1