Riaditeľ Strednej odbornej školy dopravy a služieb v Strážskom

Košický samosprávny kraj

Miesto práce
Strážske
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 118 EUR/mesiacPodľa zákona č. 553/2003 Z z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z .z. výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify najmenej 1.118,- eur + osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riadenie Strednej odbornej školy dopravy a služieb v Strážskom, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy.

Informácie o výberovom konaní

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa platnej školskej legislatívy, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
b) absolvovanie I. atestácie
c) minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
d) bezúhonnosť
e) zdravotná spôsobilosť
f) ovládanie štátneho jazyka

Iné kritériá a požiadavky:
a) pedagogická prax na podobnom type školy
b) organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
c) osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
d) znalosť cudzích jazykov

Odmeňovanie::
Podľa zákona č. 553/2003 Z z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z .z. výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify najmenej 1.118,- eur + osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy
- potvrdenie o pedagogickej činnosti
- lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti ( § 16 zák. č. 138/2019 Z. z. v úplnom znení)
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, názov školy - Neotvárať“
s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 26. 02. 2021 do 13.00 hod. na adresu:
Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice.
O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Košický samosprávny kraj vznikol v roku 2002 zriaďovacou listinou zo zákona o samospráve vyšších územných celkov.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1
04266 Košice - Staré Mesto
http://www.vucke.sk

Kontakt

ID: 4023062  Dátum zverejnenia: 17.2.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 118 EUR/mesiac