Riaditeľ SOŠ obchodu a služieb Sobrance

Košický samosprávny kraj

Miesto práce
Sobrance
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 118 EUR/mesiacPodľa zákona č. 553/2003 Z z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z .z. výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify najmenej 1.118,- eur + osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riadenie Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy

Informácie o výberovom konaní

Košický samosprávny kraj zastúpený Ing. Rastislavom Trnkom, predsedom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa tejto školy:

• Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa platnej školskej legislatívy, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
b) absolvovanie I. atestácie
c) minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
d) bezúhonnosť
e) zdravotná spôsobilosť
f) ovládanie štátneho jazyka

Iné kritériá a požiadavky:
a) pedagogická prax na podobnom type školy
b) organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
c) osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
d) znalosť cudzích jazykov

Odmeňovanie:
Podľa zákona č. 553/2003 Z z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z .z. výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify najmenej 1.118,- eur + osobný príplatok a príplatok za riadenie.

Písomná prihláška do výberového konania spolu s týmito prílohami:
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy
- potvrdenie o pedagogickej činnosti
- lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti ( § 16 zák. č. 138/2019 Z. z. v úplnom znení)
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, názov školy - Neotvárať“
s uvedením adresy odosielateľa najneskôr dňa 30. 11. 2020 do 13.00 hod. na adresu:
Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice.
O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.11.2020 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:
a) ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa platnej školskej legislatívy, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
b) absolvovanie I. atestácie
c) minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
d) bezúhonnosť
e) zdravotná spôsobilosť
f) ovládanie štátneho jazyka

Iné kritériá a požiadavky:
a) pedagogická prax na podobnom type školy
b) organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti
c) osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť
d) znalosť cudzích jazykov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Košický samosprávny kraj vznikol v roku 2002 zriaďovacou listinou zo zákona o samospráve vyšších územných celkov.

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1
04266 Košice - Staré Mesto
http://www.vucke.sk

Kontakt

ID: 4001116  Dátum zverejnenia: 18.11.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 118 EUR/mesiac