Charakteristika spoločnosti

Výroba elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov