Charakteristika spoločnosti

výroba pekárenských výrobkov