O nás

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group od svojho vzniku v roku 1990 úspešne napĺňa svoje ciele a stratégiu vďaka tímu pracovitých, angažovaných a zodpovedných zamestnancov. KOOPERATIVA ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby takmer 1,5 miliónu klientov. Úlohou poisťovne je byť spoľahlivým partnerom pre svojich klientov, prinášať im pridanú hodnotu a vedieť, aké sú ich priority. Toto sú kľúčové faktory pre dlhodobé úspešné pôsobenie na slovenskom poistnom trhu.

Ľudia sú pre úspech poisťovne KOOPERATIVA nevyhnutní. Hnacou silou firemnej kultúry poisťovne sú motivácia, zodpovednosť a istota. Pre zamestnancov je vytváraný priestor pre rast, kariéru a úspešnú sebarealizáciu. Korektnosť a starostlivosť prejavujeme už pri výberovom procese, za čo sme boli viackrát ocenení v súťaži RecruitRank Awards.

Nosným pilierom Corporate Social Responsibility aktivít poisťovne je téma bezpečnosti. Primárnym cieľom je zvyšovať kvalitu života detí. V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spravuje nadačný fond Deti v bezpečí. KOOPERATIVA v rámci sociálnej zodpovednosti venuje svoju pozornosť, čas a peniaze projektom v oblasti kultúry, športu a vzdelávania.

Majoritným akcionárom spoločnosti je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe so zastúpením v strednej a východnej Európe. KOOPERATIVA je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group so stabilným investičným ratingom A+ (Standard & Poor's). Počiatky skupiny VIG sa datujú od roku 1820 a za tento čas sa stala synonymom stability a odbornosti pri poskytovaní finančnej ochrany pred rizikami.

30
Rokov
1,5 mil.
Klientov
1267
Zamestnancov
111
Pobočiek