O nás

V poisťovni KOOPERATIVA pomáhame našim klientom tvoriť bezpečnejšiu budúcnosť. Poskytujeme im celoživotnú istotu a chránime ich hodnoty. Darí sa nám to vďaka našim skvelým a empatickým zamestnancom, ktorých si vážime a sú pre nás kľúčoví. Dávame im priestor pre rast, kariéru a sebarealizáciu. Spoločne tvoríme tím ľudí, ktorí robia svoju prácu s radosťou.

Podporujeme udržateľnosť – bez zbytočného papiera, plastu či uhlíkovej stopy. Záleží nám na prostredí v ktorom žijeme.

Sme zodpovední. Rozvíjame dôležité oblasti s celospoločenským významom prostredníctvom Nadácie Kooperativa. S cieľom pripraviť deti na život v digitálnom svete a zároveň budovať ich zdravé sebavedomie podporujeme projekty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie detí a mladých ľudí. Zároveň cielime našu podporu na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít zamestnancov sa nám dlhoročne darí skrášľovať verejné priestory v mestách i na vidieku.

Pôsobíme na slovenskom poistnom trhu už od roku 1990 ako silná a úspešná poisťovacia spoločnosť, člen významnej európskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group.

32
Rokov
1,5 mil.
Klientov
1322
Zamestnancov
115
Pobočiek