Charakteristika spoločnosti

KONŠTRUKTA - TireTech, a. s. je spoločnosť s 250 zamestnancami, ktorá zabezpečuje vývoj, výrobu, dodávky a montáž technologických zariadení pre pneumatikársky priemysel do celého sveta a taktiež zabezpečuje kooperačnú strojársku výrobu.