Charakteristika spoločnosti

Team Konomet ponúka riešenia v oblasti technologických činností pre odvetvia energetiky ( TÚV, ÚK, SV ) ,horúcovodné prípojky, odovzdávacie stanice tepla.