AKTIVITY

Zamestnanci našej spoločnosti sa zapájajú do rôznych mimopracovných aktivít, ako napríklad:

  • charitatívne behy
  • zapojenie sa do kampane „Do práce na bicykli“
  • zbierka potrieb pre psy v útulku
  • finančná podpora benefičných akcií
  • podpora materskej školy
  • turistické akcie pre zamestnancov
  • darovanie krvi v priestoroch spoločnosti
  • foto súťaže pre zamestnancov