BENEFITY

Kongsberg Automotive, s.r.o. má pre svojich zamestnancov bohatý sociálny program:

 • Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie 2,5 % z hrubej mzdy
 • Zabezpečenie stravovania
 • Zabezpečenie pitného režimu, šumivé a vitamínové nápoje
 • Permanentky – divadlo (DAB Nitra), hokej Nitra
 • Príspevok na okuliare
 • Čerstvé mlieko v chladiacich boxoch
 • Príspevok na masáž – masážne poukážky/masážne kreslá
 • Príspevky pri pracovných jubileách
 • Príspevky pri životných jubileách 50 a 60 rokov, pri uzavretí manželstva, pri narodení dieťaťa, odchode do dôchodku, pri úmrtí člena rodiny, pri dlhodobom ochorení
 • Príspevok osamelému rodičovi na dieťa na začiatku školského roka
 • Bezúročná pôžička v zložitej životnej situácii
 • Príspevok pre darcov krvi pri získaní Jánskeho plakety
 • Mikulášske balíčky/Vianočné poukážky
 • Vzdelávanie zamestnancov
 • Odmeny pre zlepšovateľov
 • Deň zdravia/Športový deň