Psychológ v detskom domove

Komunita Kráľovnej pokoja

Miesto práce
Močenok
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
600 - 900 EUR, plat sa skladá z tarifného platu, ktorý sa určuje podľa stupňa vzdelania, odpracovaných rokov a príplatkov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Špecializovaná poradenská alebo psychologická pomoc pri vykonávaní odbornej diagnostiky, psychoterapeutických metód s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahoch a prevencie sociálno-patologických javov v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v DeD na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:
- vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny,
- aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp. výchovného opatrenia,
- aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
- poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,
- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR,
- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa.

Zamestnanecké výhody, benefity

organizácia s dlhoročnou skúsenosťou (vznik v roku 1993),
rôznorodá činnosť (nie monotónna práca),
rast osobnosti a zručností (účasť na kurzoch a ďalšom vzdelávaní),
stravovanie, rehabilitácia,
nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času zohľadňujúce potreby zamestnanca,
pracovná doba rozdelená na služby v týždni 8 hodín, počas víkendov 12 hodín,
v prípade pomocného vychovávateľa s nočnými službami práca každú druhú noc 12 hodín

Informácie o výberovom konaní

Zasielať žiadosti a životopis e-mailom na adresu kkp@slovanet.sk. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, je potrebné priniesť životopis, kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní, zápočtové listy od predchádzajúcich zamestnávateľov, príp. pracovný posudok predchádzajúceho zamestnávateľa.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Schopnosť pracovať koncepčne, aktívny prístup k riešeniu problémov a úloh. Aktívna priama psychologická činnosť s deťmi, vzťah k deťom.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Poskytovanie sociálnych služieb a pomoci v Detskom domove Močenok, v Domove sociálnych služieb Močenok a DSS Radošina. Špecializovaná pomoc deťom, mladým dospelým - odchovancom detských domovov (výchova, poradenstvo, vzdelávanie, pracovné uplatnenie a pod.). Pomoc zdravotne postihnutým občanom - prednostne mladým dospelým s mentálnym postihom. Prevádzkovanie chránených dielní. Obnova národných kultúrnych pamiatok - kaštieľ Radošina, kaštieľ Močenok, záchrana Gaštanice Radošina z roku 1896. Poskytovanie rekreačných priestorov v Hrabičove s kapacitou 50 osôb. Poľnohospodárska činnosť - obrábanie pôdy - 30 ha, chov zvierat - kravy, ošípané, ovce.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Komunita Kráľovnej pokoja
Piešťanská 11/18
95605 Radošina
http://www.kkp.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.
Tel.: +421377781227
E-mail: poslať životopis
ID: 3412312   Dátum zverejnenia: 6.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   600 - 900 EUR, plat sa skladá z tarifného platu, ktorý sa určuje podľa stupňa vzdelania, odpracovaných rokov a príplatkov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.