Charakteristika spoločnosti

Poskytovanie sociálnych služieb a pomoci v Centre pre deti a rodiny Močenok, v Zariadení sociálnych služieb Močenok a DSS Radošina. Špecializovaná pomoc deťom, mladým dospelým - odchovancom detských domovov (výchova, poradenstvo, vzdelávanie, pracovné uplatnenie a pod.). Pomoc zdravotne postihnutým občanom - prednostne mladým dospelým s mentálnym postihom. Prevádzkovanie chránených dielní. Obnova národných kultúrnych pamiatok - kaštieľ Radošina, kaštieľ Močenok. Poskytovanie rekreačných priestorov v Hrabičove s kapacitou 50 osôb. Poľnohospodárska činnosť - obrábanie pôdy - 30 ha, chov zvierat - kravy, ošípané, ovce. Ekologický prístup k životnému prostrediu - používanie vozidiel na pohon CNG, výroba tepla z tepelných čerpadiel, výroba elektrickej energie z fotovoltarických panelov.

Ponuky práce: Komunita Kráľovnej pokoja

1 - 2 z 2