Kontakt

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
www.kpas.sk
[email protected]
Sledujte nás na sociálnych sieťach