Charakteristika spoločnosti

Strojárska výroba , kovoobrábanie , výroba stojov a zariadení pre zahraničných partnerov.