Manipulant VTZ elektro VN, NN - kurič

KOMPALA a.s.

Miesto práce
ES Badín, okres Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Názov pracovnej funkcie: manipulant VTZ elektro VN, NN - kurič

Pracovisko: Kompala, a.s. ES Badín 666 ( nutné vlastné auto)

Požiadavka na vzdelanie: učňovské, resp. stredné odborné vzdelanie s maturitou – technického zamerania – elektro

Požiadavka na odbornosť: osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §16, ods.1 zákona č.124/2006, §15, ods.4 vyhl.508/2009 §22, resp. §23 nad 1kV,v znení neskorších predpisov a ostatnej platnej legislatívy.

Priamy nadriadený: vedúci/predák výroby energií

Pracovná náplň zamestnanca:

Vykonáva a zabezpečuje:
- Obsluhu všetkých VTZ elektro VN a NN rozvodní a el. rozvodov s transformátormi (22/6,3kV a 22/0,4kV ), v zmysle návodov na obsluhu a údržbu dodávateľov a príslušných prevádzkových predpisov
- Všetky nevyhnutné manipulácie na VN a NN elektro zariadeniach
- Pri manipuláciách na strane VN 22kV – aktívne komunikuje a koordinuje všetky činnosti s dispečerom ED SSE-D, a.s. Žilina ( ED nadradenej distribučnej sústavy )
- Preventívnu pochôdzku a bežnú údržbu všetkých technických zariadení VN, NN elektro a MaR, podľa návodov na obsluhu a údržbu
- Váženie a preberanie dodávok vstupných surovín na výrobu biopaliva, vedenie príslušnej agendy
- Fyzická kontrola a preberanie dodávok drevnej hmoty od jednotlivých dodávateľov v zmysle prevádzkového predpisu
- Vykonanie analýz vlhkosti, sypnej váhy z odobratej a upravenej vzorky drevnej hmoty v sušiarni DH, záznam do prevádzkovej dokumentácie
- Organizácia a koordinácia činností pri vývoze popola a škváry, váženie na cestnej váhe
- Obsluhu kotla III. tr. Skupiny Aa, na pevné palivo a bioplyn s príslušenstvom, v zmysle prevádzkových predpisov výrobcu a dodávateľov
- Obsluha TNS ( tlakových nádob stabilných )
- Obsluha bioplynovej trasy s horákom na spaľovanie bioplynu
- Obsluhu dopravných ciest paliva do kotla s vyhrabávačmi z boxov paliva
- Obsluhu TUV a NČ kotla
- Obsluhu odpopoľňovacieho systému kotla s elektrofiltrom
- Obsluhu parného turbogenerátora s príslušenstvom, olejovým modulom, kondenzátorom, podľa prevádzkových predpisov výrobcu a dodávateľov
- Obsluhu chladiaceho okruhu kondenzátora s čerpadlami
- Obsluhu CHUV s neutralizačnou stanicou a dávkovacími stanicami, skladmi chemikálií, vrátane vstupnej čerpacej stanice surovej vody do CHUV
- Obsluhu čerpacej stanice odpadných vôd
- Obsluhu diessel agregátu a rozvodu požiarnej vody, vonkajších hydrantov, obsluhu SHZ na prevádzkovom zásobníku kotla
- Obsluhu biofiltra kompostárne s rekuperačnou jednotkou a práčkou vzduchu
- Vykonávanie všetkých nevyhnutných čistiacich prác pre zabezpečenie čistoty a poriadku na stredisku
- Vedenie všetkej nevyhnutnej prevádzkovej agendy, denníkov, prevádzkových záznamov obsluhovaných zariadení
- Dodržiavanie ustanovení príslušných zákonov a noriem, ako aj ostatnej súvisiacej legislatívy
- Dodržiavanie predpisov na zaistenie BOZP a PO
- Bezodkladné nahlasovanie všetkých mimoriadnych situácií a stavov svojmu priamemu nadriadenému, resp. technickému riaditeľovi
- Plnenie iných úloh podľa pokynu priameho nadriadeného vedúceho výroby energií, resp. technického riaditeľa

Zodpovedá:
- Za plnenie stanovených výrobných úloh energobloku
- Za plnenie ostatných stanovených a pridelených úloh
- Za dodržiavanie pravidiel BOZP a PO, ako aj iných firemných nariadení a nariadení úradov a pod.
- Za dodržiavanie technologickej disciplíny
- Za dodržiavanie prevádzkového poriadku a pracovnej disciplíny spoločnosti Kompala, a.s. ES Badín
- Za dodržiavanie zákazu fajčenia a požívania alkoholických a omamných prostriedkov v Kompala, a.s. ES Badín

Zaznamenáva a vedie:
- prevádzkovú agendu obsluhovaných technických zariadení, podľa návodov výrobcov, resp. podľa platnej legislatívy
- Inú agendu, podľa pokynu priameho nadriadeného

Podlieha:
- Pravidelným školeniam pre získanie odbornosti, zručností a znalostí pre vydanie potrebných osvedčení pre obsluhu VTZ elektro, tlakové a TNS, plynové, zdvíhacie.
- Lekárskym prehliadkam
- Pravidelným školeniam v oblasti BOZP a PO, resp. iným podľa potreby

Informuje a predkladá:
- Požiadavky na zabezpečenie plynulého chodu prevádzky
- Návrhy na zlepšenie, zvýšenie efektívnosti výrobného a technologického procesu
- Návrhy na zabezpečenie ND, spotrebných dielov, spotrebného materiálu
- Prípadné požiadavky na vykonávanie servisu a údržby technologických zariadení
- Iné prípadné požiadavky

Zúčastňuje sa:
- pracovných porád a stretnutí organizovaných priamym nadriadeným

Zachováva:
- diskrétnosť, mlčanlivosť voči cudzím firmám a tretím stranám v súvislosti s citlivými informáciami, údajmi, pracovnými postupmi, zámermi a know how firmy Kompala, a.s. Toto platí aj v prípade ukončenia spolupráce s firmou Kompala po dobu min. troch rokov od dátumu ukončenia spolupráce.

nástup do pracovného pomeru: okamžite po ukončení výberového konania a uzatvorení pracovnej zmluvy
platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle zákona NR SR č.124/2006Z.z.§16, §22, 23 vyhl. MPSVaR SR č.508/2009Z.z. a prax je zvýhodnením pre prijatie uchádzača
pracovný pomer: trvalý
dochádzka do zamestnania v ES Badín: vlastným vozidlom

Zamestnanecké výhody, benefity

- stravné lístky
- odmeny

Informácie o výberovom konaní

Prosím o zasielanie životopisov na emailovú adresu : [email protected] Pozvaní budú na pohovor uchádzači ktorí spĺňajú požiadavky. ďakujeme

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

učňovské, resp. stredné odborné vzdelanie s maturitou – technického zamerania – elektro

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- flexibilita
- loajalita
- schopnosť pracovať v tíme

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť KOMPALA, a.s. je prvá slovenská elektráreň na výrobu elektrickej energie z certifikovaného biopaliva – energokompostu.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

KOMPALA a.s.
ES Badín 666
976 32 Badín
ID: 2237363   Dátum zverejnenia: 12.1.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou