Charakteristika spoločnosti

Kocka sro a Kocka Industry sro - spoločnosti sa zaoberajú výrobou a montážou nábytku, obchodných a laboratórnych zariadení