Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Knudsen Plast spol. s r. o. Vranov nad Topľou vznikla v r. 2006 ako dcérska spoločnosť zahraničnej spoločnosti Knudsen Plast A/S Dánsko.
Hlavným predmetom činnosti je presné vstrekovanie plastov pre zdravotníctvo.
Viac informácii www.knudsen-plast.dk