Charakteristika spoločnosti

Prevádzka kníhkupectiev, zameraná na akciové knihy a knižné novinky.