Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť KMGroup, spol. s r .o. sa od svojho vzniku v roku 1998 zaoberá výkupom, exportom, spracovaním, triedením a úpravou železného šrotu a farebných kovov. Poskytujeme komplexné služby v rámci enviromentálneho hospodárstva, likvidácie a demontáže nepotrebných technologických zariadení na celom Slovensku. Separácia a predaj recyklovateľných materiálov priamo do hutí. Vo svojom odbore predstavujeme silnú a dynamickú spoločnosť. Pôsobíme nielen na slovenskom trhu, ale aj v rámci Európskej únie.