Charakteristika spoločnosti

Ostrá Pošta je moderná online brúsiareň nožov. V Bratislave sa nachádza centrálna brúsiareň pre Slovensko, Česko, Rakúsko a Nemecko spolu s klientskym centrom.
WWW.OSTRAPOSTA.SK