Charakteristika spoločnosti

Spolocnost s dlhorocnym posobenim v oblasti servisu a udrzby vo farmacii, potravinartsve a laboratornych prevadzkach v EU aj mimo EU.