Charakteristika spoločnosti

Spolocnost s dlhorocnym posobenim v oblasti servisu a udrzby vo farmacii, potravinarstve a laboratornych-polovodicovych prevadzkach v EU aj mimo EU.