Pre študentov – štipendium, brigády, dual

Štipendijný program Kia Slovakia

Študuješ v 1. alebo 2. ročníku druhého stupňa vysokoškolského štúdia? Elektrotechniku, strojárstvo, riadenie kvality alebo právo? Výborne – získaj cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a priprav sa na pozíciu v silnej medzinárodnej spoločnosti. Popri tom získaj štipendium až 3 000 € ročne.

Ponúkame:

 • odmenu 6€/hod,
 • štipendium 3 000 €/školský rok (vyplatené podľa dĺžky poberania štipendia),
 • študentskú prax v našej spoločnosti,
 • po skončení VŠ práca v stabilnej medzinárodnej spoločnosti.

Podmienky pre uchádzača:

 • výborné študijné výsledky (aritmetický priemer 2 vrátane za predchádzajúci rok), pokračovanie v daných výsledkoch počas obdobia poberania štipendia,
 • ochota odpracovať min. 32 hodín mesačne v rámci štipendia,
 • po skončení VŠ ochota pracovať v našej spoločnosti - záväzok zotrvať v pracovnom pomere 1 rok hneď po skončení VŠ,
 • aktívna znalosť anglického jazyka (min. úroveň B1) a znalosť práce s PC,
 • flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, orientácia na výsledok.

Kontakt:

Mária Janíková:
[email protected]
041/515 1336

Brigády vo výrobe

Si študent SŠ alebo VŠ, máš nad 18 rokov a nejaké dni voľné? Potom neváhaj – brigáduj a zarábaj popri škole, priamo vo výrobe v automobilovom závode v Tepličke nad Váhom.

Ponúkame:

 • odmenu 6€/hod,
 • príplatok 2,00€/hod za nočnú prácu,
 • dopravu zadarmo,
 • obed za 1€

Podmienky:

 • vek nad 18 rokov,
 • manuálna zručnosť,
 • maximálne 20 hodín /týždeň v priemere počas trvania dohody

Kontakt:

[email protected]
0800 111 911 (bezplatná linka)

Diplomové práce

Vieš veľa teórie a chceš vedieť, ako to funguje v praxi? Baví ťa analyzovať a dospieť k riešeniu? Potom máš možnosť aplikovať svoje poznatky a posunúť veci vpred pri tvorbe diplomovej práce.

Ponúkame:

 • možnosť diplomovej práce priamo v závode,
 • odmenu 6€/hod v prípade reálneho prínosu.

Požiadavky:

 • súvis témy diplomovej práce s predmetom činnosti Kia Slovakia – smerovaná do oblasti elektromobility, autonómneho riadenia osobných automobilom, pohonných hybridných systémov
 • téma nepopisuje daný stav, ale rieši problém (výsledkom práce je návrh riešenia)
 • preferujeme študentov so znalosťou anglického jazyka

Postup:

 • zaslať žiadosť o vypracovanie témy diplomovej práce spolu so životopisom a motivačným listom, prečo ste sa rozhodli písať svoju záverečnú prácu u nás
 • ak vaša žiadosť bude pozitívne posúdená, pridelíme vám konzultanta
 • do 30 pracovných dní vám zašleme vyjadrenie k vašej žiadosti
 • Uzávierka žiadostí o vypracovanie diplomovej a bakalárskej práce v spoločnosti Kia Slovakia je k 31. októbru aktuálneho roka

Kontakt:

Mária Janíková:
[email protected]
041/515 1336

Duálne vzdelávanie

Končíš základnú školu a nebaví ťa sedieť nad knihami? Odborná praktická príprava pre budúce povolanie priamo v závode Kia v Tepličke nad Váhom s hmotným a finančným zabezpečením čaká na teba.

Ponúkame:

 • Praktické vyučovanie, ktoré bude poskytované:
  • vo výrobnom závode Kia Slovakia a vo Vzdelávacom stredisku v Tepličke nad Váhom a Gbeľanoch
  • pre odbor Mechanik špecialista automobilovej výroby a Autotronik na Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste
  • pre odbor Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení na Spojenej škole v Martine
  • pre odbor Mechanik elektrotechnik – automatizačná technika, na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline
 • Možnosť pracovného uplatnenia:
  • 3-ročný učebný odbor 2488 H Mechanik špecialista automobilovej výroby – stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Pracovné uplatnenie – montáž exteriérových a interiérových častí vozidla vrátane kompletizácie častí motora, obsluha zariadení a strojov vo výrobných priestoroch.
  • 4-ročný študijný odbor 2495 K Autotronik – úplné stredné odborné vzdelanie, maturitné vysvedčenie a výučný list. Pracovné uplatnenie – výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru.
  • 4-ročný študijný odbor 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – úplné stredné odborné vzdelanie, maturitné vysvedčenie a výučný list. Pracovné uplatnenie – pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu nastavovanie, obsluha a programovanie obrábacích a zváracích strojov a zariadení.
  • 4-ročný študijný odbor 2697 K Mechanik elektrotechnik - automatizačná technika – úplné stredné odborné vzdelanie, maturitné vysvedčenie a výučný list. Pracovné uplatnenie – obsluha, zabezpečovanie servisu a riadenie silnoprúdových rozvodov strojov a zariadení aj pomocou automatizačnej techniky. Obsluha pneumatických a hydraulických strojov a prístrojov ovládaných ručne, elektricky alebo počítačom. Programovanie automatov.
 • Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka
  Hmotné zabezpečenie:
  • osobné ochranné pracovné prostriedky
  • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje
  • príspevok na stravovanie
  • poskytnutie autobusovej dopravy na existujúcich autobusových spojoch
  Finančné zabezpečenie:
  • podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia
  • odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia

Výber uchádzačov:

 • hodnotenie študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ
 • test zručnosti
 • prijímací pohovor
 • poradenstvo so psychológom

Kontakty:

Kia Slovakia – Pavlína Kajánková, Tel: 041/515 1716, [email protected],
SOŠ KNM – Mgr. Zdenka Ballayová, Tel: 041/421 2213 alebo 0905 461 560, [email protected],
SS MT – Mgr. Milan Žingor, Tel: 043/400 11 38, [email protected],
SOŠE Žilina – Mgr. Ľuboš Šušlík, Tel: 041/707 49 22 alebo 0918 455 156, [email protected].

Prihláška na stiahnutie: https://www.kia.sk/sk/kariera/studenti/dualne-vzdelavanie