Naše benefity

Finančné

Bonusy:
 • letný bonus 50% ~ 85% (v závislosti od počtu odpracovaných rokov), jún
 • zimný bonus 175%, december
 • výrobný bonus 320€, január, apríl, júl, október
 • bonus za úspešný rok 400€, marec
Príplatky:
 • 0,40€/hod – poobedná zmena
 • 2,00€/hod – nočná zmena
 • 25% z priemernej mzdy – nadčas bežný deň
 • 50% z priemernej mzdy – nadčas v deň nepretržitého odpočinku
 • 100% zo základnej mzdy + 50% z priemernej mzdy – práca vo sviatok
 • 1,79€/hod – práca v sobotu
 • 3,58€/hod – práca v nedeľu
 • 0,72€/hod – sťažený výkon práce
Osobné hodnotenie:
 • 0% ~ 15% mesačne (po 3 mesiacoch, v závislosti od hodnotenia)
Doplnkové dôchodkové sporenie:
 • 12€ resp. 20€ (pri príspevku zamestnanca 6€ resp. 15€)

Nefinančné

príspevok
na dopravu 70%
úrazové poistenie
vzdelávanie
systém Cafeteria
vlastné zdravotné stredisko
zvýhodnené hlasové a dátové paušály
jazykové kurzy
zamestnanecká mobilná aplikácia
stravovanie priamo v závode
voľnočasové aktivity
(klziská, telocvične)
zľavy u partnerov (zájazdy, banky, hotely, služby, atď.)
tímové akcie / tímbuildingy
moderné technológie
firemná knižnica
psychologické
poradenstvo
MultiSport karta