Naše benefity

Finančné

Garantovaný mzdový rast (každoročné prehodnocovanie základnej mzdy)

Bonusy:
 • letný bonus 75% ~ 110% zo zákl. mzdy (v závislosti od počtu odpracovaných rokov), jún
 • zimný bonus 150% zo zákl. mzdy (v závislosti od splnenia výrobného plánu), december
 • výrobný bonus 320€ (v závislosti od splnenia výrobného plánu), každý štvrťrok - január, apríl, júl, október
 • kompenzácia inflácie – až do 1000€, február 2024 (v závislosti od výšky inflácie v r. 2023)
Príplatky:
Zmennosť:
 • 2,00€/hod – nočná zmena
 • 0,40€/hod – poobedná zmena
Nadčasy:
 • 25% z priemernej mzdy – bežný deň
 • 50% z priemernej mzdy – nadčas v deň nepretržitého odpočinku
Práca vo sviatok
 • 100% zo základnej mzdy + 50% z priemernej mzdy
Ostatné príplatky:
 • 1,79€/hod – práca v sobotu
 • 3,58€/hod – práca v nedeľu
 • 0,72€/hod – sťažený výkon práce (rizikové prostredie)
Osobné hodnotenie:
 • 0% ~ 15% mesačne (v závislosti od výkonu zamestnanca)
Doplnkové dôchodkové sporenie:
 • mesačný príspevok zamestnávateľa 12 € pri príspevku zamestnanca min. 6€ mesačne alebo
 • mesačný príspevok zamestnávateľa 20 € pri príspevku zamestnanca min. 15 € mesačne alebo
 • mesačný príspevok zamestnávateľa 25 € pri príspevku zamestnanca min. 20 € mesačne alebo
 • mesačný príspevok zamestnávateľa 30 € pri príspevku zamestnanca min. 25 € mesačne

Nefinančné

príspevok
na dopravu 70%
úrazové poistenie
vzdelávanie
systém Cafeteria
vlastné zdravotné stredisko
zvýhodnené hlasové a dátové paušály
jazykové kurzy
zamestnanecká mobilná aplikácia
stravovanie priamo v závode
voľnočasové aktivity
(klziská, telocvične)
zľavy u partnerov (zájazdy, banky, hotely, služby, atď.)
tímové akcie / tímbuildingy
moderné technológie
firemná knižnica
psychologické
poradenstvo
MultiSport karta