Charakteristika spoločnosti

Renomovaná eventová a umelecká agentúra.