Charakteristika spoločnosti

dopravná spoločnost v medzinárodnej doprave