Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť vykonáva elektroinštalačné práce v rámci Slovenskej republiky, a tiež v rámci Západnej Európy hlavne Nemecka. Taktiež vykonávame rôzne stavebné a montážne práce.