Charakteristika spoločnosti

zubná ambulancia so zameraním na detskú a preventívnu stomatológiu